Elektronik utförsäljning

Instruktion för GPS inkoppling/laddning

Användarmanualer( Priser i slutat av resp. manual)

 

 

 

Användarmanual

 

JATK101 trådlösa intercom med integrerad blåtand.

 

Gratulerar och tack för Ert val av intercom utrustning.

JATK101 Intercom erbjuder Er följande funktioner

 1. Intercom mellan förare - passagerare eller mellan två förare på olika MC, skoter, eller varför inte mellan skidåkare (full duplex).

 

 1. Musik via Er egen telefon, FM radio, MP3 spelare eller annan utrustning som stöder blåtand.

 

 1. Ta emot inkommande telefonsamtal.

 

 1. GPS navigator instruktioner, om den är kompatibel med blåtand.

 

Specifikation:

Fuktsäker.

Standard Blåtand 2.0

Kan ansluta t.ex. telefon, ljudenhet eller navigator via blåtand.

Fungerar bra upp till 130 Km/timmen. Dubbla mikrofoner med DSP (digital signal processor) som reducerar omgivande störljud.

MC till MC intercom upp till 400 meter. (fri sikt)

Förare till passagerare intercom. OBS! full duplex.
Frekvens 2.4 GHz bandet .

Mått 43(H)x70(L)x18(D)

Vikt 38 gram. (utan tillbehör)

Laddningsbara 3.7V 650 mAh Lithium polymer batterier.

Laddningstid 3 timmar.

Taltid upp till 7 timmar.

Standby tid upp till 100 timmar.

Fungerar i temperaturer mellan – 20 till +50 grader C.

Intercomen kan utrustas med headset som säljs som tillbehör. (Lämpad för skidåkare)

2(4) 

Kontrollera vid uppackningen att följande finns med:

Huvudenhet, USB kabel för laddning, monteringsbygel, 2 hörtelefoner med mikrofon, extra lös mikrofon för öppen hjälm montering, 220v laddare, manual och instruktion för hjälmmontering.

Tillbehör:

Laddare för 220V, Laddare för 12V cigarretuttag och headset för tex. skidåkare.

 

OBS!

Vid anslutning av respektive hörlurar, se till så ni trycker in kontakten helt, för att den ska bli vattentålig och för att säkerställa en god kontakt för ljudet.

Funktioner:

Automatiskt svar av inkommande telefonsamtal.

Ringa upp sist uppringda numret.

Uppringning genom röststyrning.

Avsluta samtal.

Musik start/stop.

Intercom start/stop.

Förare till passagerare intercom. OBS! full duplex.

Förare till förare intercom. OBS! full duplex. 

Laddning:

När ni först packar upp er intercom, anslut laddaren i minst 3 timmar innan ni börjar använda utrustningen.

När ni ansluter laddaren lyser en röd lysdiod som indikerar laddning. Då laddningen är klar slocknar lysdioden. Anslutningen finns bakom det lilla transparanta locket ovanför hörtelefonkontakten.

Laddningen har en säkerhetsfunktion som gör att den inte kan överladda batteriet.

Vid för låg batterinivå ljuder ett pip i hörtelefonerna på intercomen som indikerar att det är dags att ladda.

Intercom till/från

För att aktivera din intercom, tryck på (M) knappen i 5 sekunder. En röd lysdiod blinkar vid (M) knappen och en serie toner som stegras i tonhöjd indikerar att enheten är på.

För att slå av tryck på (M) knappen 5 sekunder, lysdioden släcks och en serie toner med nedåtgående tonläge hörs som indikerar att enheten slås av.

Om, av någon anledning intercomen inte svarar på knapptryckningar, tryck då försiktigt på (RESET) knappen som sitter på underkanten av intercomen och starta om med installationen.

Volym upp/ner

När enheten är i drift stegar du ljudet upp och ner med (i) knappen (volym upp) och (M) knappen(ner). Tryck bara korta tryck på respektive knapp.

(M)knappen har ju även funktionen till/från vid tryck 5 sekunder.

3(4)

Ihop parning med din telefon:

Slå på intercomen, tryck på (M) knappen under 5 sekunder. En röd lydiod börjar blinka vid knappen. Tryck därefter på (T) knappen i 5 sekunder då enheten är påslagen.

En serie toner med uppåtgående frekvens hörs och den röda lysdioden vid (M) knappen blinkar snabbt.

Aktivera blåtandsfunktionen i din telefon och låt den söka efter nya enheter.

Om allt är rätt så hittar den PST-201HF. Välj denna och när telefonen frågar efter pin kod, slå ”0000”. Den röda lysdioden vid (M) knappen blinkar långsamt igen och några toner hörs. Tryck på (M) knappen i 2 sekunder. Din intercom är nu ihop parad med telefonen och redo att spela musik och ta emot och ringa samtal.

Om du slår av din intercom och slår på den igen så hittas telefonen automatisk, om inte håll in (M) knappen i 1,5 sekunder.

Om musik önskas eller ej sker genom att trycka(M) knappen i 2 sekunder.

Se vidare i manualen för din telefon hur du kopplar upp en blåtandsfunktion,

liksom hur röststyrning aktiveras.

Vill du avsluta uppkopplingen så gå in på din telefon och koppla bort blåtandsöverföringen till PST-201HF.

Se till så din telefon inte är mer än 10 meter från din intercom för att uppkopplingen ska vara säker.

Ihop parning med den andra intercomenheten:

(MC till MC eller Förare till passagerare)

Börja med att enheterna är helt avslagna. Tryck 5 sekunder på båda enheternas (M) knappar för att starta. På passagerarens enhet tryck på (i)knappen i 5 sekunder, den gröna lysdioden vid (i) knappen blinkar snabbt .

På förarens enhet, tryck på (i) knappen och (T) knappen samtidigt i 5 sekunder. Gröna lysdioden blinkar snabbt.

De gröna lydioderna blinkar långsamt som en indikering att enheterna hittat varandra.

(när intercomen är avslagen och ska slås på igen, tryck (M) knappen i 5 sekunder först och sedan på (i)knappen i 2 sekunder för att återuppta kommunikationen.)

Tillkoppling av intercom funktionen är prioriterad framför blåtandsfunktionen för ex musik.

Om ni har blåtandsfunktionen aktiverad så går det utmärkt att koppla in/ur intercom funktionen genom att hålla (i) knappen inne i 2 sekunder.

Däremot går det inte att koppla in blåtandsfunktionen utan att först ha kopplat bort intercom funktionen.

Svara/ringa ett samtal.

Om telefon och intercom är ihop parade enligt ovan så är allt klart för att ta emot och även att ringa samtal.

När någon ringer dig kopplas samtalet via din telefons blåtand automatiskt över till intercomen.

Om du inte vill svara eller vill avsluta samtalet, tryck kort på (T) knappen.

Det sist slagna numret från din telefon kan du slå igen genom att kort trycka på (T) knappen. Även röststyrning fungerar, tryck på (T) knappen 2 tills några toner hörs och det börjar höras ett brus, och säg sedan namnet på den du vill ringa. Vill du avbryta samtalet, tryck på (T) knappen igen. Se manualen för din telefon.

4(4)

Lyssna på musik via mobilen:

Para ihop telefonen(inbyggd audio) med intercomen enligt ovan.

Kontrollera i manualen för telefonen hur du spelar upp och ansluter blåtanden i din telefon.

För att stoppa musiken, tryck 2 sekunder på (M) knappen. För att spela igen, tryck på

(M) knappen igen i 2 sekunder.

Prata i intercom mode:

När två intercom är ihop parade med varandra kan kommunikation startas genom att

trycka på (i) knappen i 2 sekunder. För att avsluta kommunikationen med t.ex.

passageraren tryck på (i) knappen igen 2 sekunder.

Om enheterna har kommit mer än ca 400 meter från varandra upphör intercom förbindelsen. Förbindelsen återupprättas automatiskt då avståndet blir kortare igen. (Om inte tryck (i) knappen i 2 sekunder).

Användning av intercom i musikläge:

Först ska din telefon paras ihop med ena enheten, därefter paras de båda enheterna ihop till varandra. Om du lyssnar på musik så kopplas intercom in när man trycker (i) knappen 1,5 sekunder och trycker du en gång på (i) knappen 1,5 sekunder, så går det tillbaka till musikläget.

Det är inte möjligt att samtidigt spela musik och prata i intercomen. En av funktionerna gäller.

 

Prata i telefon medan man spelar musik eller är i intercom läge:

Om du lyssnar på musik eller är i intercom läge kopplas automatiskt ett inkommande samtal upp. När samtalet är över och den uppringande lägger på, kommer musiken/intercomen åter.

Vill du själv avsluta samtalet trycker du på (T) knappen en kort stund.

Bästa förutsättningarna för en bra kommunikation är:

1. Högsta hastighet bör vara, öppen hjälm: under 100 Km/timme, integralhjälm: under 130 Km/timme.

2. Att avståndet är kortare än 200 meter.

3. När man passerar områden med många interfererande radiosignaler eller många blåtandanläggningar kan störningar uppstå.

 

PRIS 1200:-/par inkl moms

Just nu utförsäljning

 

 

 

 

 

Rubrik

 

 

Spårsändare ICU (I see You) 

 

Vi tackar för att ni valt vår Spårsändare ICU för att på ett enklare sätt få tillgång till information om var Ert fordon befinner sig.

 

Innehållsförteckning:

 1. Introduktion 2

 2. Vad nytt 2

 3. Huvud funktioner 3

 4. Tillämpningar 3

 5. Specifikation 4

 6. Installation 4

 7. Sätt behörighetsnummer 5

 8. Radera behörighetsnummer 5

 9. Få position via sms 6

 10. Omkoppling via lyssna/tal funktion 6

 11. Sms kommandon 6

 1. Introduktion

Enheten arbetar med befintliga GSM/GPRS nätverk och GPS satelliter.

ICU spårsändare är ett professionellt system som består av högkänslig

teknik och server spårning via mjukvara. Den kan inte bara ange positionen i Latitud och Longitud till din egen mobiltelefon via sms utan också sända koordinaterna, fordonets status och larm information till en server via GPRS.

På så sätt kan man hålla reda på var fordonet befinner sig, var det har varit, hur statusen är och du kan även t.ex. stänga av bränsletillförseln.

Vad mer, den supportar handsfree mellan föraren och servercentralen.

Detta kan vara en viktig funktion vid larm, i taxi bilar, transportfordon etc.

 1. Vad nytt

Tillåter handsfree telefonsamtal mellan förare och central.

Denna funktion kan vara mycket användbar för taxi, hyrfordon, ambulanser och polisbilar.

Lätt att installera. Konstruerad med inbyggt relä, för att ta bort den mest besvärande delen i installationen.

 

 1. Huvud funktioner

Spårsändare Mjukvara

Historik Baserad på Google Earth kartan

Handsfree uppringning till central. Tillåter multi användare

Detektera ex. dörröppning Sätta spårningsinterval

SOS larm SOS larm

In eller ut från Geo-fence larm Hastighetslarm

Fart larm Geo-fence larm

Batteri bortfall larm Spänningsbortfall larm

Kan stänga av ex. bränsletillförseln

 

 

 1. Tillämpningar

Spårning av hyresfordon

Taxi/ambulans/polis fordon

GPS spårning, sökning

 1. Specifikation

Mått 96x64x25 mm

Vikt 150 gram

Nät GSM/GPRS

Band 900/1800/1900 Mhz

GPS Chip SIRF3 Chip

GPS känslighet -159dBm

Matningsspänning 9-36 volt

Kallstart 42 sekunder

Varmstart 38 sekunder

Snabbstart 1 sekund

Batteri Laddbart Li 3.7volt 850 mAh

Temperatur -40 till +75 grader Celsius

Fukt 5-95 %   

6. Installation

6. Rekommenderad placering av GPS antenn

GSM antennen ska monteras lodrätt

 

 

6.2 Anslutning av GSM och GPS antenn

 

 

 

 

6.3 Anslutning av kablage och knappar

 

 

Denna sida ner

Tryck på denna knapp för att ta ur sim kortet

Efter att du satt in sim kortet (OBS! pin koden och röstbrevlådan måste vara

bortaget) startar enheten upp automatiskt.

Använd Telias kontantkort för bästa täckning.

GSM och GPS led lyser samtidigt vid uppstart.

Efter att spårsändaren har hittat GSM signalen börjar GSM led att blinka.

Samma sak för GPS led som börjar blinka då enheten hittat satelliterna.

 

 1. Sätta behörighetsnummer

Det finns 3 st. SOS och 1 st. ring nummer som kan programmeras.

Om SOS knappen hålls intryckt i 3 sekunder kommer SOS alarm att sändas till 3 SOS telefonnummer via sms och till server via GPRS. Om call knappen trycks in i 3 sekunder så görs en uppringning till ex. larmcentralen.

Spårsändaren kopplar själv upp ett inkommande samtal och man kan prata till enheten.

Alla behörighets nummer måste inte programmeras, men minst ett.

Spårsändaren accepterar bara sms meddelande från dessa nummer.

Viktigt alltså att sätta minst ett behörighets nummer innan några sms kommandon sänds.

123456 är standardkoden för password. I manualen använder vi oss av den, men du kan senare ändra till din egen kod.

 

Sänd sms 123456A1,telefonnummer för att programmera första SOS numret.

Sänd sms 123456A2,telefonnummer för att programmera andra SOS numret.

Sänd sms 123456A3,telefonnummer för att programmera tredje SOS numret.

Sänd sms 12345A4,telefonnummer för att programmera uppringande nummer.

Observera att 123456 är standardkoden för password. Koden ”A” måste vara med stora bokstäver och inga mellanrum får finnas i koden.

 

Ex. Med att sända sms 123456A1,+46776332120 menas att numret +46 0766 332120 är programmera som först SOS numret. Använd inte 00 istället för +.

 1. Radera behörighets nummer

Sänd sms 123456A1,D för att radera första SOS numret

Sänd sms 123456A2,D för att radera andra SOS numret

Sänd sms 123456A3,D för att radera tredje SOS numret

Sänd sms 123456A4,D för att radera fjärde SOS numret

 

 1. Få position via sms

Sänd sms 123456F till SS (spårsändaren) så svarar den med ett sms om position, hastighet mm.

OBS ”F” med stor bokstav.

 

 1. Skifta till lyssna i talläge

Sänd sms 123456U1 för att skifta till ”lyssna” läge

Sänd sms 123456U0 för att skifta till ”talläge”

Standardläge är ”talläge” då SS tar emot inkommande samtal, centralen kan då prata till enheten

I ”lyssnaläge” kommer SS att svara och centralen kan höra vad som sker runt fordonet, men föraren kan inte höra något från centralen.

 

 1. Här är alla sms kommandon 

Sätta behörighetskoderna: 123456A1, telefonnummret

123456A2,telefonnummret

123456A3,telefonnummret

123456A4,telefonnummret

A1, A2 och A3 är för SOS nummer medan A4 är för din ”larmcentral”

Observera att telefonnumren måste innehålla landskod osv ex. +46766332120 

Radera behörighetskod: 123456A1,D

123456A2,D

123456A3,D

123456A4,D

 

Skifta till lyssna läge: 123456U1

Trackern svarar på inkommande samtal och call centralen kan prata med föraren

 

Skifta till prata läge: 123456U0 (noll)

Tracker svarar på inkommande samtal och call centralen kan lyssna på ljud i närheten av fordonet.

 

Få position från trackers via sms: 123456F

Trackern svarar med latitud och longitud som du kan knappa in på ex Google earth och sedan se exakta positionen.

 

Sätt kontinuerlig tracking vias sms: 123456Mx,yyyz

x=1 menas till, x=0 menas av, yyy menas tidsintervallet (måste var tre siffror), z=S menas sekunder, z=M betydre minuter och z=H betyder timmar.

 

Exempel på kontinuerlig tracking: 123456M1,030S

Trackern kommer att sända sms varje 30:e sekund. Om trackern är aktiverad för GPRS så sänds informationen också till servern.

 

Sätt hastighetslarm: 123456Jx,yyy

x=1 menas till, x=0 menas av, yyy menas larmets hastighetsangivelse, måste var mindre än 250 och ska anges med tre siffror. Ex 080=80 km/timme.

 

Geofence området sätts enklast via klientprogrammet:

Om ni ändå vill sätta det via sms så kontakta återförsäljaren

 

Sätta tid: 123456Lxyy

x=+menas east, x=- menas väst, yy menas tidszon och måste var 2 siffror.

Ex. 123456L+08 menas +08timmars zon

 

Sätt låg batterispänning: 123456Nx,yy

x=1 menas till, x=0 menas av, yy menas att batteriet har yy% kvar av sin kapacitet innan trackern sänder ett larm, måste var

ex. 123456N1,40 menas att trackern sänder ett larm som säger att batteriet har mindre än 40% kvar.

 

Modifiera lösenordet: 123456H456789

456789 är det nya lösenordet och måste bestå av 6 siffror

 

Stänga av ACC eller bränsle: 123456T1

 

Sätt APN,IP och port nummer: 123456C$$$$,IP:PORT

$$$$ är APN (telias är: online.telia.se)

Ex.123456Conline.telia.se,119.122.101.91:7289

 

Erhålla IMEI numret 123456B

(identitetskoden på trackern)

Dataformat till serverprogrammet: IMEI, Type, A/V, Date, Time, Latitud, Longitud, Speed, Status, Other

IMEI är tracker ID.

Type:

CMD-A1 svar på A1 kommando sätter behörig persons telefonnummer

CMD-A2 svar på A2 kommando sätter behörig persons telefonnummer

CMD-A3 svar på A3 kommando sätter behörig persons telefonnummer

CMD-A4 svar på A4 kommando sätter behörig persons telefonnummer

CMD-A5 svar på A5 kommando sätter behörig persons telefonnummer

CMD-F svar på F kommando, position en gång/kommando

CMD-T Kontinuerlig tracking

CMD-J svar på J kommando, hastighetslarm

CMD-I Svar på I kommando, GEO fence

CMD-L svar på L kommando, sätt klockan

CMD-N svar på N kommando, sätter larmnivå för batteri

CMD-H svar på H kommando, modifiera lösenord’

CMD-T1 svar på T1 kommando, kopplar in ACC eller bränsle

CMD-T0 svar på T0 kommando, kopplar från ACC eller bränsle

CMD-U1 svar på U1 kommando, koppla in lyssna läge

CMD-U0 svar på U0 kommando, kopplar in tal läge

CMD-C svar på C kommando, sätter APN,IP och port nummer

CMD-O svar på O kommando, sätter användarnamn och lösenord för APN

CMD-X Heartbeat data, sänder denna data för att upprätthålla anslutningen till servern om inte någon data kommunikation på lång stund finns mellan tracker och server

ALM-A SOS larm

ALM-B GEO larm

ALM-C Hastighetslarm

ALM-D Lågt batterilarm

ERROR felaktigt sänt sms kommando

A=GPS OK

V=GPS inte OK

Data från GPS är i format YYMMDD. Det sänds i UTC om du inte satt tidszonen tidigare. Kan bli noll om inte GPS data finns

Tid från GPS är i format HHMMSS. Det sänds i UTC om du inte satt tiden tidigare. Kan bli noll om inte GPS data finns.

Latitud är i format dd.dddddddN/S. Kan vara noll om inte GPS data finns.

Longitud är i format ddd.ddddddE/W. Kan vara noll om inte GPS data finns.

Speed, hastigheten i km/timme. Kan var noll om inte GPS data finns.

Status, för ICU tracker är den i format A-B-C-XX-YY. A=1 menas ACC till, A=0 menas ACC av.

B=1 menas att trackern får spänning från bilbatteriet, B=0 menas att trackern tappat kontakten till bilens batteri.

C=1 menas dörr öppen, C=0 menas dörr stängd.

XX menas batteri data, topp är 100.

YY menas styrkan på GSM signalen, topp är 31

Other finns inte för närvarande

Ex 353327020115804,CMD-T,A,DATE:090329,TIME:223252,LAT:22.7634066N,LOT:114.3964783ESpeed:000.0,1-1-0-84-20

Om ni har problem, kontakta alltid den du köpt spårsändaren av så får du hjälp.

eller Järlåsa Teknik , Tel 07766 332120 eller mail jatk@live.se

 PRIS: 700:- inkl moms

Just nu utförsäljning

 

Solcell 80w med regulator 1200:- inkl moms SLUT Trackern 600:- inkl moms
Teknisk data på 80 w solcellspanel

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

01.12 | 10:16

Fick du svaret?
mvh
Jatk@live.se
/anders

...
27.11 | 11:27

Hej Göran
Visst fixar jag det
Pris 18st
Frakt och moms tillkommer
Mvh
Anders Florin

...
27.11 | 10:52

Jag skulle vilja ha märkbrickor i mässing ca 25mm runda numrerade 1-50. Har ni det och vad kostar det? det behöver inte vara hål i dom (limmas)

...
27.09 | 15:42

Hej, Jag undrar om ni kan gravera del på ett hagelvapen?

...
Du gillar den här sidan